Nové média

Pracovná skupina Nové média

Pracovná skupina Neue Medien je jedna z doteraz ôsmich pracovných skupín DGBS e.V. . Zaoberá sa zavedením nových elektronických techník špeciálne v oblasti diagnostiky a terapie bipolárnyc porúch. Pracovnej skupine sa pripisuje úspešný štart webovej stránky DGBS e.V..
V tomto roku bol produkovaný vlastný film o bipolárnych poruchách.

Palm LifeChart bol prvým výkumným projektom, ktorý bol podporovaný DGBS e.V. .

Neue Medien
Dr. Lars Schärer
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik
Abt. Psychiatrie und Psychotherapie
Hauptstraße 5
79104 Freiburg
Tel 0761-2706501
Fax 0761-2923312
eMail:Lars_Schaerer@psyallg.ukl.uni-freiburg.de