DGBS

DGBS e.V. - Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V., Nemecká spoločnosť pre bipolárne poruchy

http://www.dgbs.de

Nemecká spoločnosť pre bipolárne poruchy e.V. bola založená v roku 1999 a odvtedy sa angažuje mnohorakými spôsobmi o záujmy rovných 4 Mio. ľudí v Nemecku s bipolárnou poruchou. Ide jej obzvlášť o výmenu skúseností medzi profesionálmi a postihnutými. Najvyššiu pozornosť venuje popri podpore svojpomocných iniciatív a pribúdajúcemu angažmán v oblastiach zdravotnej politiky, snahám o zlepšenie výskumu a výučby.

DGBS e.V. podporuje Palm LifeChart od roku 2001. Organizačným základom preto je Pracovná skupina Nové média.